krokus GNM-IT

Logo Uniwersytet GNM
Aids oszustwo

Zdobywajcie wiedzę zawczasu...

Czujesz się zdrowy?
Tym lepiej!!
Dowiaduj się właśnie teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia korzystanie z GNM.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

UWAGA!

CHWILOWE PROBLEMY Z LOGINEM

Zawiadamiamy, że z powodu problemów hakerskich na serwerze strona germanska-nowa-medycyna.pl musiała zostać przeniesiona. Podczas tego procesu wystąpił błąd w banku danych, którego nie można łatwo usunąć. Wszystkich absolwentów cyklu seminaryjnego, którzy mają problemy z zalogowaniem się proszę o poinformowanie nas o tym. Otrzymacie Państwo tymczasowe dane dostępu do tego portalu.

Dopiero po udostępnieniu nowej zawartości strony germanska-nowa-medycyna.pl - co niebawem nastąpi, ponieważ jesteśmy w trakcie jej uaktualniania - dane dostępu zostaną już na stałe ustalone.

Kontakt z nami przez portal jest możliwy obecnie tylko na germanska-heilkunde-edukacja.pl

Bardzo przepraszamy za tą chwilową niedogodność i dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość.


 

Długo oczekiwana, pierwsza książeczka autorstwa doktora Hamera w języku polskim jest jużna rynku!!!

 
Mini po polsku
  przejdź do ONLINESHOP
 
 
Witam na portalu Germańskiej Wiedzy o funkcjonowaniu żywych organizmów!
 
(Germańska Nowa Medycyna - Wiedza oparta na ścisłych Prawach Przyrodniczych)
Nazwa oryginalna: Germanische Heilkunde  

 
Zadaniem naszego portalu jest ogólne przedstawienie istoty odkrycia doktora Hamera oraz ogólne przedstawienie kompleksowych zależności, jakimi są objawy, dzisiaj nazywane chorobą, w świetle Germańskiej Heilkunde.
Głębiej i szczegółowiej poznajemy tę wiedzę na seminariach. Również praktycznemu jej aspektowi poświęcamy wiele czasu na naszych spotkaniach.
Dopiero absolwent całego cyklu seminaryjnego jest w stanie prawidłowo interpretować informacje zawarte na naszym portalu i dopiero po zdobyciu tej wiedzy jest w stanie uświadomić sobie, że to, co mówi lekarz, wydając niekiedy groźne diagnozy i prognozy, jest po prostu błędną interpretacją obserwowanych objawów i "groźny werdykt" lekarza wynika z jego braku wiedzy odkrytej przez doktora Hamera... żeby móc zrozumieć tę błędną interpretację lekarzy, potrzebna jest wiedza Germańskiej Heilkunde...
Dlatego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w realizowanym w Polsce  Programie Edukacyjnym.

Człowiek, posiadający wiedzę na temat odkrytych przez doktora Hamera biologiczno-duchowych zależności zawartych w Prawach Natury, jest w stanie sam ocenić, co się z nim dzieje i dlaczego, oraz jest w stanie w spokoju podejmować prawidłowe decyzje, dzięki którym natura bez zakłóceń może kontynuować swoją pomoc w potrzebie; tak, jak to robi przez miliony lat ewolucji ... aż do dzisiaj.
Dzięki znajomości Germańskiej, nie jesteśmy zdani na wiarę w słowa lekarza, tylko sami posiadamy wiedzę i dzięki niej jesteśmy w stanie spokojnie przechodzić uciążliwe objawy bez wpadania w panikę, ponieważ je rozumiemy. Jesteśmy świadomi nie tylko tego, że objawy (niekiedy bardzo dokuczliwe) z którymi jestśmy konfrontowani, mają ograniczony czas trwania, jak i faktu, że nasz aktywny udział jest podstawową przesłanką, abyśmy mogli osiągnąć stan tzw. całkowitego zdrowia.

Naturalnie taki naturalny i zupełnie niegroźny przebieg tzw. choroby, jest tylko wówczas możliwy, jeżeli "chory" w swojej "chorobie" od początku respektuje prawa natury, sterujące procesami jego organizmu, znajdującego się  w Sensownym Biologicznym Specjalnym Programie Natury ...
W przeciwnym przypadku, z powodu błędnego (świadomego, bądź nieświadomego) postępowania w stosunku do samego siebie, czy do potrzeb własnego organizmu oraz z powodu strachu i paniki - w którą nieuchronnie wpada po otrzymaniu groźnie brzmiącej prognozy czy diagnozy lekarza, lub z powodu niepokojących go, czy zakłócających  jego funkcjonowanie objawów - najczęściej przedwcześnie umiera...
 
Ważne jest, żeby sobie uświadomić, że samo intelektualne zrozumienie tych zależności nie wystarcza. Aby móc tę wiedzę wykorzystać dla siebie w praktyce, potrzebna jest również umiejętność rejestrowania swoich doznań i odczuć...!
 
Niestety wiele osób nie jest w stanie zrozumieć istoty Germańskiej. Inni z kolei nie mają możliwości sprawdzić jej prawdziwości na "błahostkach chorobowych" własnego organizmu, bo stykają się z nią po raz pierwszy dopiero po otrzymaniu groźnie brzmiącej diagnozy i prognozy. Przeświadczony o niebezpieczeństwie, przed którym ostrzgał go lekarz, ogarnięty paniką i strachem, nie jest w stanie w spokoju siebie obserwować.... nie wspominając już o racjonalnym przyswajaniu tej wiedzy na spokojnie.
 
Natomiast osoba, która nie czuje tej wiedzy całym swoim jestestwem oraz nie jest w stanie zaufać naturze i nie zauważa sensownych zmian zachodzących w jego organizmie w przebiegu SBS-u, nie ma możliwości z tego odkrycia skorzystać....
ponieważ są podstawowe warunki, które muszą być spełnione, jeżeli chce się świadomie stosować tę zdobytą teoretycznie wiedzę w praktyce.
 
Poza tym osoba w SBS-ie powinna zrozumieć istotę "SZYN"!.. musi być świadoma, że działają one autonomicznie, tj. niezależnie od woli. Jeżeli osoba znajdująca się w SBS-ie nie jest w stanie tego rejestrować,  nie jest w stanie czuć siebie samej, to ma często nie tylko duże problemy podczas przebiegu SBS-u lecz również problemy z zakończeniem tego specjalnego procesu.
 
Pierwszym warunkiem umożliwiającym świdome praktyczne korzystanie z tej wiedzy na codzień, jest zrozumienie treści i istoty tego ważnego odkrycia.  Na  naukę potrzeba sporo czasu i spokoju wewnętrznego...
Osoba (tzw. "chory"), u której występują objawy, często tego spokoju wewnętrznego nie ma...
a przecież to od niej samej zależy przebieg SBS-u, dlatego przede wszystkim ona sama powinna tę wiedzę poznać, jeżeli zechce z niej korzystać (podczas tzw. "choroby").
 
Ważnym i tragicznym aspektem jest tutaj fakt, że "schorowany" i spanikowany diagnozą oraz groźnie brzmiącą prognozą pacjent, który decyduje się dzisiaj na postępowanie według Germańskiej, jest praktycznie zdany na samego siebie i swoje najbliższe otoczenie, gdyż niemożliwe jest otrzymanie wsparcia klinicznego, jeżeli takowe byłoby potrzebne (w szczególnych przypadkach), bo brak kliniki, w której postępowałoby się zgodnie z tą wiedzą.
 
Dlatego najlepiej jest poznać Germańską, zanim  dotkną nas jakieś objawy "chorobowe".
Wiele "chorych" osób szukających pomocy, domaga się kontaktu z terapeutami znającymi Germańską bo wydaje im się, że wystarczy być prowadzonym przez terapeutę...

A to jest kolejny zasadniczy błąd. Motywem takiego nastawienia jest wyniesione z dotychczasowej medycyny przyzwyczajenie, przekazywania odpowiedzialności za efekt terapii na ręce lekarza.
 
A więc kluczowym problemem wynikającym z tłamszenia tej wspaniałej wiedzy jest aspekt pomocy klinicznej. Nawet kiedy pacjent znajdzie lekarza biegłego w "Germańskiej", to trudno  będzie mu otrzymać skuteczną pomoc kliniczną!
Lekarz postępujący według odkrytych przez doktora Hamera Praw Biologicznych ma wprawdzie możliwość skierowania pacjenta pod opiekę szpitala (co w krytycznej sytuacji jest również z punktu widzenia Germańskiej konieczne), jednak dzisiejsze szpitale, z powodu braku wiedzy o odkrytych przez doktora Hamera przed 31 laty, celowych biologicznych procesach naszego organizmu, prowadzą błędnie"terapie" i często ze szkodą dla pacjenta...


A więc jeszcze raz podkreślam, nie pozostaje nam nic innego, jak zdobyć tę wiedzę samemu, wykorzystując obecnie dostępne materiały dydaktyczne. Musimy być w Germańską dobrze „uzbrojeni”, zanim zostaniemy skonfrontowani z diagnozą (czasami brutalną).

Ta rewolucjonizująca świat wiedza jest logiczna i dla każdego zrozumiała. Żeby móc ją sobie przyswoić nie potrzeba wykształcenia medycznego. Zdrowy rozsądek, umiejętność logicznego rozumowania i wiedza biologiczna z zakresu szkoły średniej, na początek w zupełności wystarczą...

Jednak: żeby z niej korzystać, trzeba ją zrozumieć!!! Ale to też dopiero początek. Bez aktywnej pracy pacjenta, nie może być mowy o doprowadzeniu jego organizmu do ostatecznego powrotu do tzw.zdrowia.


Grupą docelową naszych działań dydaktycznych nie są więc terapeuci. Również ten temat jest bardzo problematycznym. Niektórzy terapeuci po zaliczeniu tylko I-go stopnia seminarium zaczynają "leczyć" według Germańskiej!! Takie postępowanie jest po prostu nieodpowiedzialne. To wręcz przestępstwo!
Nawet jednorazowe zaliczenie wszystkich stopni seminarium nie daje prawa do nazywania siebie terapeutą Germańskiej. Aby tak było, potrzebna jest dogłębna wiedza Germańska, uzupełniana systematycznym jej studiowaniem, potrzebna jest kompletna wiedza kliniczna oraz odpowiednie cechy osobowościowe, między innymi takie jak: powołanie do zawodu, serdeczność w stosunku do pacjenta, umiejętność wczucia się w jego sytuację, posiadanie zdrowego rozsądku oraz charyzma (terapeuty).

Dlatego chciałabym podkreślić jeszcze raz, że nasze seminaria nie mają na celu kształcenia terapeutów, ani nie są miejscem konsultacji dla osób chorych!

Dr Hamer dopuszcza również myśl, że w przyszłości także osoby bez wykształcenia medycznego będą towarzyszyć pacjentowi w przebiegu SBS®-u,  będą służyć mu wiedzą oraz wspierać  na duchu... Ale jak na razie to wizja przyszłości. Tak długo pozostanie to życzenie wizją, jak długo nie ma przynajmniej jednej legalnej kliniki uniwersyteckiej Germańskiej.
Jak długo będzie przez nas akceptowane postępowanie terapeutyczne dotychczasowej medycyny, tak długo nie możemy liczyć na powstanie takiej kliniki...

Z powyżej wymienionych powodów  jest łatwiej zrozumieć, dlaczego Seminaria organizowane są z myślą o ludziach znajdujących się w stanie tzw. zdrowia. Takie osoby mają szansę uczyć się Germańskiej w spokoju, bez strachu i paniki. Trudno jest bowiem uczyć pływania tonącego...
Kto zrozumiał i intuicyjnie pojął Germańską, nie przestraszy się diagnozy lekarskiej. Przeciwnie, rozpocznie na spokojnie analizę własnego przypadku...

Wszystkim uczestnikom seminarium życzę dużej porcji ciekawości i dociekliwości, które są potrzebne w poznawaniu tego cudownego i ważkiego dla każdego z nas odkrycia. Życzę Wam, żebyście mogli  zrozumieć i "zainhalować" go tak, aby stała się ona dla Was sama przez się zrozumiała, jak powietrze, którym oddychacie.

Jak zdobędziecie pewność, że odkryte przez doktora Hamera Prawa są takim samym pewnikiem, jak np. wschód słońca, czy pory roku, to wówczas naprawdę pozbędziecie się strachu przed chorobą...
 
PS
Być może już wiesz, że Germańska jest systematycznie zwalczana na Zachodzie Europy (ponad 30 lat) i nikt nie może oficjalnie korzystać z tego wielkiego odkrycia. Dotychczas niewielu lekarzy publicznie odważyło się  przyznać, że w swojej praktyce lekarskiej postępują według tej wiedzy. Grozi to bowiem pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu. Sam dr Hamer jest od lat  prześladowany (był już dwukrotnie więziony). Przeciwko niemu inscenizuje się sfingowane procesy sądowe. Sama byłam świadkiem tego typu procesu w 1997 roku w Kolonii...
Dlatego też nie dowiesz się z  oficjalnych mediów o jej  istnieniu (a jeżeli to będą to wyłącznie oczerniające ją informacje). Jej prawdziwe oblicze ukrywa się skrupulatnie przed zwykłymi śmiertelnikami. Jedynym źródłem są książki doktora Hamera oraz internet. W języku polskim niestety  w dalszym ciągu tylko internet.
Na szczęście za przyzwoleniem doktora Hamera w Polsce możemy jeszcze realizować Program Edukacyjny Germańskiej Wiedzy. Prowadzony jest on w formie seminariów, na których wykładowcą jest również autorką niniejszej strony, powstałej na podstawie tłumaczeń książek doktora Hamera.
 
 
 


Wielokrotnie zmieniles/zmienilas zawartosc strony w ciagu 30 sekund. To spowodowalo przyhamowanie Twoich szybkich ruchow na naszym portalu, ktĂłre bardzo obciazaja serwer.
Dlatego masz do czynienia z niniejsza reakcja programu. Wpisz ponizej znaki z obrazka w dowolnej kolejnosci i nacisnij klawisz 'ENTER' .
Na obrazku nie wystepuje cyfra 9.
Wybierz artykul, ktory Cie interesuje i pozostan na nim przynajmniej przez 30 sekund.